menu

300 milionů let – Velká katastrofa, část 1.

300 milionů let – Velká katastrofa, část 1.

52 minut

Dramatický příběh zrození Evropy: Od doby karbonové až po vymření dinosaurů před 65 miliony let.

Jak vznikl kontinent, kterému říkáme Evropa? Svou dnešní podobu získal tento světadíl před mnoha lety. Cestoval přes několik klimatických pásem, byl tvarován různými prvky i nárazy do jiných kontinentů. Změnou prošla i struktura jeho zvířecího obyvatelstva. Součástí dnešní fauny jsou například divoká prasata, králíci, lišky i různé druhy ptáků. V minulosti se tu běžně pohybovali také plameňáci a kapustňáci. A hlavně dinosauři.

Vše začalo velkou ohnivou koulí. Před čtyřmi miliardami let byla mladá země velice odlišná od té dnešní. Když se první skály a kameny začaly vynořovat z moře, Německo bylo tisíce kilometrů jižněji – na rovníku. Tropické klima dalo zrod lesům plných kapradin, kde našli domov obří stonožky dlouhé až dva metry. Tehdy procházely středem Německa obrovské hory, které však od té doby už zmizely. Na jihu cestovala Švábskem celá stáda dinosaurů, zatímco Bavorsko vypadalo jako tropický ráj na pobřeží oceánu. Mělké laguny barvily mělčiny a pobřeží zdobily podvodní korálové útesy. Tyhle a jiné události jsou dnes vtištěné do pár centimetrů kamenu.

Při odhalování tajemství minulosti zjistíme fascinující propojení: Například, že dnešní vážky jsou velmi podobné pravěkým obřím vážkám, ze kterých se vyvinuly. To je ale spíš výjimka, protože zvířata se průběhem změn neustále adaptují. Časem zaplavila zemi moře. Pak následovalo období pouštních veder. Bez ohledu na množství přeměn se zvířata i rostliny dokázaly přizpůsobit novým podmínkám. Později však nastaly události, které nedokázala přežít ani příroda. Např. kosmická katastrofa před 65 miliony let, která ukončila skoro všechen život na zemi a vymazala dinosaury z povrchu zemského. Díky této události nastala éra savců. Náš příběh začal.

Více informací

300 milionů let – Země lidí, část 2.

300 milionů let – Země lidí, část 2.

52 minut

Ve druhé části dokumentu si zemi představíme jako místo, kterému dominují savci a ukážeme si, jak lidé přeměňují tvář této planety.

Posledních 65 milionů let vládnou nad evropským kontinentem savci. Ti mořští dobyli oceány, zatímco stáda býložravců se přemístila do lesů a na louky.

Životní podmínky se najednou změnily a začala nová éra. Vrstva ledu zakryla většinu Evropy. Ledovce se táhly od severní Skandinávie až do Berlína a od Alp k Chiemskému jezeru. Během krátkých období tepla, kdy ledovce ustoupily a lesy se vrátily, se zde usadila vysoká zvěř a hroši. Ale zvířata už nebyla sama. Zhruba 600 000 let zpátky začal v místním prostředí poprvé lovit homo heiddelbergensis a další druhy lidské rasy, např. neandrtálci, brzy následovaly.  Dnes víme, že tito lidé byli šikovnými řemeslníky, kteří nosili oblečení z kůže a kožešiny. Ale přežití v těchto obdobích mrazu a horka nebylo vůbec jednoduché. A tak, z důvodů nám dosud neznámých, neandrtálci vymizeli.

Kontinent se naposledy, ovšem na dlouhou dobu, vnořil do doby ledové – do období velkých stádových zvířat: mamutů, pižmoňů a sobů. Během doby ledové se moderní lidé přesunuli z afrických savan do Evropy. Lovci a sběrači následovali stáda, na kterých závisel jejich život.

Tito lidé, kteří předtím žili pouze jako migrující lovci a sběrači, se pomalu začali usazovat a poprvé i přizpůsobovat prostředí svým potřebám. Okolo roku 5500 př. n. l. nastala tzv. neolitická revoluce, která změnila tvář zemědělství. První úrodnou půdu objevili farmáři v Rýnském údolí a severně od středohoří. Od té doby začala civilizace čím dál více zasahovat a narušovat matku přírodu. Když Římané dobyli velkou část venkova a okolí rybníků, začali s budováním sítě cest, řek a kanálů. Z pevností Římanů později vznikla města jako Kolín nad Rýnem, Mohuč a Koblenz.

Z pohledu geologie jsou lidé na zemi pouze velmi krátkou chvíli, ale za tu dobu už stihli značně přetvarovat planetu Zemi. Řeky byly narovnány, lesy zničeny a cesty postaveny na místech, která jsou nebo spíše byla přirozeným prostředím skoro každého druhu zvířete.

Nevíme, co čeká Evropu v budoucnu, zda se někdy přemístí na severní pól nebo se naopak vrátí do tropů. Bude náš kontinent vyvýšen do větších nadmořských výšek, roztrhán na kusy nebo zatopen oceánem? Jedna věc je jistá: Jednou bude tento kontinent vypadat úplně jinak, než jak ho známe dnes.

Více informací

Záchrana Titaniku, část 1.

50 minut

Byl pýchou britského království a ve své době nejvěhlasnějším příkladem nejmodernějších strojírenských postupů.

Záchrana Titaniku je bolestivým vyprávěním o sebeobětování techniků, topičů a hasičů tváří v tvář jisté smrti. Příběhy jsou založeny na výpovědích očitých svědků. V dokumentu se tak poprvé ukáže statečnost devíti lidí, kteří nebojácně bojovali proti síle moře a snažili se udržet loď v chodu, i když věděli, že je vše ztraceno. Tito muži stačili zachránit spousty životů. Většina z nich ale sama zahynula.

Režie: Maurice Sweeney

Produkce: Tile Films Limited, Gebrueder Beetz Filmproduktion, History, ZDF, Windmill Lane Pictures Limited, Irish Film Board, RTE

Země původu: Německo, Irsko

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

300 milionů let – Velká katastrofa, část 1.

52 minut

Dramatický příběh zrození Evropy: Od doby karbonové až po vymření dinosaurů před 65 miliony let.

Jak vznikl kontinent, kterému říkáme Evropa? Svou dnešní podobu získal tento světadíl před mnoha lety. Cestoval přes několik klimatických pásem, byl tvarován různými prvky i nárazy do jiných kontinentů. Změnou prošla i struktura jeho zvířecího obyvatelstva. Součástí dnešní fauny jsou například divoká prasata, králíci, lišky i různé druhy ptáků. V minulosti se tu běžně pohybovali také plameňáci a kapustňáci. A hlavně dinosauři.

Vše začalo velkou ohnivou koulí. Před čtyřmi miliardami let byla mladá země velice odlišná od té dnešní. Když se první skály a kameny začaly vynořovat z moře, Německo bylo tisíce kilometrů jižněji – na rovníku. Tropické klima dalo zrod lesům plných kapradin, kde našli domov obří stonožky dlouhé až dva metry. Tehdy procházely středem Německa obrovské hory, které však od té doby už zmizely. Na jihu cestovala Švábskem celá stáda dinosaurů, zatímco Bavorsko vypadalo jako tropický ráj na pobřeží oceánu. Mělké laguny barvily mělčiny a pobřeží zdobily podvodní korálové útesy. Tyhle a jiné události jsou dnes vtištěné do pár centimetrů kamenu.

Při odhalování tajemství minulosti zjistíme fascinující propojení: Například, že dnešní vážky jsou velmi podobné pravěkým obřím vážkám, ze kterých se vyvinuly. To je ale spíš výjimka, protože zvířata se průběhem změn neustále adaptují. Časem zaplavila zemi moře. Pak následovalo období pouštních veder. Bez ohledu na množství přeměn se zvířata i rostliny dokázaly přizpůsobit novým podmínkám. Později však nastaly události, které nedokázala přežít ani příroda. Např. kosmická katastrofa před 65 miliony let, která ukončila skoro všechen život na zemi a vymazala dinosaury z povrchu zemského. Díky této události nastala éra savců. Náš příběh začal.

Režie: Stefan Schneider

Produkce: Gruppe 5 Filmproduktion, NDR, ARTE, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Tajná společenství: Dědicové Templářů

54 minut

Tento díl se zaměřuje hlavně na svobodné zednáře – tajné bratrství, jehož historie sahá do dávných dějin lidstva.

Svobodní zednáři jsou pravděpodobně nejpočetnějším tajným bratrstvím. Jejich hlavními ideami jsou svoboda, rovnost, bratrství, tolerance a lidskost. Existují ale i názory, podle kterých jde této společnosti hlavně o politickou moc. Podezření je založené zejména na skutečnosti, že zednáři v minulosti používali pro svou činnost kriminální praktiky. Dokument zkoumá historii svobodných zednářů až k jejich počátkům.

Režie: Kay Siering, Jens Nicolai

Produkce: Spiegel TV, ZDF, ARTE, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Konec světa: 1. světová válka: Pád člověka (část 1.)

49 minut

Hitler a Montgomery – mohli být tito dva lídři druhé světové války ovlivněni zkušenostmi z bojiště první světové války?

Montgomery a Hitler: Dva lídři druhé světové války, účastníci začátku konfliktu, který definoval první půlku 20. století – první světové války. Stejně jako spousta jiných, i oni šli do bojů „Velké války“ s elánem a odhodláním. Netušili nic o skutečném pokroku moderní vojenské technologie: náhodném a nemilosrdném zabíjení v nevídaném rozsahu, o kterém si spousta lidí myslela, že je technicky nemožný. Byl to zvrat v dějinách planety. Hitler nakonec využil svých válečných zkušeností k nalákání německých občanů, a to tím, že jim slíbil sjednat spravedlnost za výsledek první světové války.

V prvním díle rozebereme, jak je možné, že atentát na jednoho člověka mohl způsobit celosvětovou válku.

Režie: Christian Frey, Annette von der Heyde

Produkce: ZDF, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Konec světa: 1. světová válka: Očistec (část 2.)

48 minut

V tomto díle se podíváme na to, jak zkušenosti z první světové války ovlivnily Hermanna Göringa a Charlese de Gaullea.

Kapitán Charles de Gaulle byl v březnu 1916 při bitvě u Verdunu zraněn bajonetem a nucen vzdát se německým vojskům. Byl to pro něj hořký moment. Toto období, kdy byl německým válečným zajatcem, určilo jeho názor na Německo a mělo velký dopad i na jeho postoj vůči této zemi během i po druhé světové válce.

Hermann Göring mezitím nad bojovou zónou u Verdunu prováděl průzkumné lety a sestřelil několik nepřátelských letadel. Byly by jejich pozdější činy a rozhodnutí jiné, kdyby za sebou neměli zkušenosti z první světové války?

Režie: Stefan Brauburger; Stefan Mausbach

Produkce: ZDF, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Konec světa: 1. světová válka: Bitva národů (část 3.)

51 minut

Walter Model a George Patton – zatímco jeden prožije ponížení z hořké prohry, druhý si užívá vítezství.

V srpnu a září 1918 prožívá německá armáda jednu prohru za druhou. Je ohromená převahou Spojenců v dodávkách, mužích i technice. Pro Waltera Modela, mladého nacionalistu, je to zdrcující zkušenost.

Nastupující americké tankové jednotky byly trénovány podplukovníkem Georgem S. Pattonem. Na konci září 1918 vede do boje některé z tankových jednotek a je zraněn. Při zotavování ze svých zranění se stane svědkem konce první světové války. Německo bylo poraženo. Mohl tento hořký neúspěch napomoci zrodu nové generace mladých Němců, kteří se za ponížení zažité při první světové válce toužili pomstít?

Režie: Peter Hartl

Produkce: ZDF, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Nacisté ve službách CIA

52 minut

Úplně poprvé máme možnost shlédnout, jak nemilosrdně CIA využívala pro své účely válečné zločince Třetí říše.

Během studené války najala CIA vysoce postavené nacisty a italské fašisty jako agenty pro své operace – proti levičákům a komunistům po celém světě. Ústřední zpravodajská služba se infiltrovala do nejvyšších vrstev německé vlády, zorganizovala mučení, smrtící jednotky a zpravodajské služby pravicových junt v jižní Americe. Svůj vliv použila i při pokusu o převrat v Itálii. Na financování těchto operací byly použity údajně ztracené nacistické poklady.

Režie: Dirk Pohlmann

Produkce: Februar Film, ARTE, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

300 milionů let – Země lidí, část 2.

52 minut

Ve druhé části dokumentu si zemi představíme jako místo, kterému dominují savci a ukážeme si, jak lidé přeměňují tvář této planety.

Posledních 65 milionů let vládnou nad evropským kontinentem savci. Ti mořští dobyli oceány, zatímco stáda býložravců se přemístila do lesů a na louky.

Životní podmínky se najednou změnily a začala nová éra. Vrstva ledu zakryla většinu Evropy. Ledovce se táhly od severní Skandinávie až do Berlína a od Alp k Chiemskému jezeru. Během krátkých období tepla, kdy ledovce ustoupily a lesy se vrátily, se zde usadila vysoká zvěř a hroši. Ale zvířata už nebyla sama. Zhruba 600 000 let zpátky začal v místním prostředí poprvé lovit homo heiddelbergensis a další druhy lidské rasy, např. neandrtálci, brzy následovaly.  Dnes víme, že tito lidé byli šikovnými řemeslníky, kteří nosili oblečení z kůže a kožešiny. Ale přežití v těchto obdobích mrazu a horka nebylo vůbec jednoduché. A tak, z důvodů nám dosud neznámých, neandrtálci vymizeli.

Kontinent se naposledy, ovšem na dlouhou dobu, vnořil do doby ledové – do období velkých stádových zvířat: mamutů, pižmoňů a sobů. Během doby ledové se moderní lidé přesunuli z afrických savan do Evropy. Lovci a sběrači následovali stáda, na kterých závisel jejich život.

Tito lidé, kteří předtím žili pouze jako migrující lovci a sběrači, se pomalu začali usazovat a poprvé i přizpůsobovat prostředí svým potřebám. Okolo roku 5500 př. n. l. nastala tzv. neolitická revoluce, která změnila tvář zemědělství. První úrodnou půdu objevili farmáři v Rýnském údolí a severně od středohoří. Od té doby začala civilizace čím dál více zasahovat a narušovat matku přírodu. Když Římané dobyli velkou část venkova a okolí rybníků, začali s budováním sítě cest, řek a kanálů. Z pevností Římanů později vznikla města jako Kolín nad Rýnem, Mohuč a Koblenz.

Z pohledu geologie jsou lidé na zemi pouze velmi krátkou chvíli, ale za tu dobu už stihli značně přetvarovat planetu Zemi. Řeky byly narovnány, lesy zničeny a cesty postaveny na místech, která jsou nebo spíše byla přirozeným prostředím skoro každého druhu zvířete.

Nevíme, co čeká Evropu v budoucnu, zda se někdy přemístí na severní pól nebo se naopak vrátí do tropů. Bude náš kontinent vyvýšen do větších nadmořských výšek, roztrhán na kusy nebo zatopen oceánem? Jedna věc je jistá: Jednou bude tento kontinent vypadat úplně jinak, než jak ho známe dnes.

Režie: Stefan Schneider

Produkce: Gruppe 5 Filmproduktion, NDR, ARTE, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

1917: Jak se dělá revoluce

90 minut

Pohled na ruskou revoluci v roce 1917 skrz její dva významné aktéry – Lenina a Gorkého.

Ruská revoluce roku 1917 označovala počátek nové éry, šokovala celý svět a měnila politické myšlenky. Skrz hlasy Lenina a Gorkého se podíváme na dvě odlišné tváře této revoluce – teorii a skutečnost.

Na perspektivě dodává dvojí vyprávění: Jedno ostré, nečekané a dojemné z hlediska Maxima Gorkého. Druhé chladné jako historie a taktiky, plánování každého dalšího kroku. To je pohled Vladimira Iljiče Lenina.

Stan Neumann nás ponoří do událostí ruské revoluce den po dni od února do října 1917 pomocí exkluzivních archivních záběrů kombinovaných s propracovanými animacemi.

Režie: Stan Neumann

Produkce: ARTE France, Zadig Productions

Země původu: Francie

 

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Revoluce ve školství 1918-1939

86 minut

Osobnosti, jako Maria Montessori nebo Célestin Freinet významně změnily pohled na vzdělávání tak, jak ho známe.

Navzdory traumatům, které Evropě způsobila první světová válka, zdejší pedagogové stále věřili, že je možné žít ve světě bez násilí.

Ve Francii, Německu, Spojeném království, Polsku, SSSR a Itálii, přišly osobnosti jako Maria Montessori, Célestin Freinet, ale také Ovide Decroly a Alexander S. Neil s novou formu vzdělávání, která kladla dítě na první místo. Jejich utopistické sny však zasáhla plnou silou totalitní ideologie.

Režie: Joanna Grudzinska

Produkce: Les Films du Poisson, Arte France

Země původu: Francie

 

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

První let: Dobytí oblohy

53 minut

Dokumentární drama o prvním motorizovaném letu na světě. Byli prvními letci opravdu bratři Wrightové?

Bratři Wrightové byli v roce 1903 oficiálně zapsáni do historie jako první letci. Ale australský letecký expert John Brown tvrdí, že Gustave Whitehead, který se narodil v Německu a emigroval do USA, letěl už v roce 1901. Instituce Smithsonian však údajně souhlasila s tím, že pokud bude moci v roce 1903 vystavit letadlo bratrů Wrightů, nikdy nebude tvrdit, že už někdo letěl před nimi. Historie zkrátka není vždy taková, jaká se nám zdá.

Režie: Tilman Remme

Produkce: Artemis International, Screenwest and Lottery West, ARTE, ZDF Enterprise, ABC

Země původu: Německo, Austrálie

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Tajná společenství: Řád Iluminátů

49 minut

V tomto díle se podíváme na tajné bratrství iluminátů, které bylo znovu založeno teprve před 15 lety.

Ilumináti toužili po tom, aby jejich členové zastávali důležité mocenské pozice, a vytvářeli tak nový, férovější stát. Přestože jejich činnost zakázali už v roce 1785, pověsti o „osvícených“ stále existují. Dokument zkoumá toto legendární bratrstvo Iluminátů společně s dalšími tajnými organizacemi, které mají své kořeny údajně až ve středověku.

Režie: Kay Siering, Jens Nicolai

Produkce: Spiegel TV, ZDF, ARTE, ZDF Enterprises

Země původu: Německo

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

předchozí
následující