menu

Návrat presidenta T. G. Masaryka do vlasti 1918

31 minut

Návrat presidenta T. G. Masaryka do vlasti 1918 

Návrat presidenta T. G. Masaryka do vlasti 1918 

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Dvacátý osmý říjen 1918 v Praze

13 minut

Dvacátý osmý říjen 1918 v Praze (1928)

Dvacátý osmý říjen 1918 v Praze (1928)

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Návrat ministra Dr. Edvarda Beneše do vlasti na podzim roku 1919

10 minut

Návrat ministra Dr. Edvarda Beneše do vlasti na podzim roku 1919

Návrat ministra Dr. Edvarda Beneše do vlasti na podzim roku 1919

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 279, 1937

9 minut

Prezident Edvard Beneš poprvé v Liberci. - Záběry prezidenta Beneše v Topolčiankách. - Mír Červeného kříže. - 1938. Dr. Edvard Beneš slaví své 52. narozeniny. - Projev Edvarda Beneše v Akademickém domě. - Záběry z návštěvy prezidenta Beneše v Táboře dne 21.května 1938. - Abdikace Edvarda Beneše. - 1939. Edvard Beneš v New Yorku.

Zpravodajství filmové č. 279, 1937

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 131, 1938

9 minut

Evakuace českého obyvatelstva z města Polička. - Život v táboře českých uprchlíků ze Sudet u Kladna. - Košice přičleněny k Maďarsku. - Demobilizace naší armády.  - Záběry z nové československo-německé hranice. - Mizející Chodsko. 

Zpravodajství filmové č. 131, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 340, 1938

12 minut

Vzpomínka na Tomáše Garrigua Masaryka. - Šot propagující půjčku na obranu státu. - Návštěva Ivona Delbose v Československu. - Dárci krve, hlaste se! - President Beneš mezi plachtaři. - Rodinná slavnost selských rodů Opatrných a Mudrů v Líšné u Zbiroha.  - Projev starosty Luďka Picka, jenž zve diváky na výstavu "Plzeň bdí!". - Prezident Beneš v Táboře.

Zpravodajství filmové č. 340, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 342, 1938

13 minut

Smuteční slavnost u pomníku Milana Rastislava Štefánika. - Padesát let od založení sociálně demokratické strany.  - Zemřel senátor František Udržal. - Pohřeb Františka Udržala v Dolní Roveni u Pardubic. - Vzpomínka na Andreje Hlinku. - Šéfredaktora novin "Osservatorio Romano" Giuseppe Dalla Tórre di Sanguinetto v Československu. - Lord Runciman na Pražském hradě. - Volby na Slovensku. - Železničáři evakuovaní po záboru pohraničí v Trhovém Štěpánově. - Plzeň pohraničním městem.  - Poselství prezidenta Beneše k národu. 

Zpravodajství filmové č. 342, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 343, 1938

14 minut

Delegace amerických Slováků u presidenta Beneše. - Sjezd učitelů ve Zlíně. - Plzeňská výstava "Plzeň bdí". - Projev amerického publicisty dr. Eddy Sherwooda. - Slavnostní odhalení pomníku Dr. Karla Kramáře v Kolíně nad Labem. - Manifestace Slováků za československou jednotu v Bratislavě. - Zemřel československý vyslanec v SSSR Dr. Bohdan Pavlů. - Děti na hřišti v Praze v plynových maskách. - Život v táboře českých uprchlíků ze Sudet. - Slovenské hranice po Vídeňské arbitráži.

Zpravodajství filmové č. 343, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 344, 1938

11 minut

Divadlo "D 38" hraje "Lidovou suitu" ve Valdštejnské zahradě v Praze.  - Děti pražské školy recitují báseň Vojty Beneše "Ferda Kuliferda". - Sjezd Pen klubu v Praze. - Úryvek z představení loutkové hry Franka Weniga a Josefa Skupy "Hurvínek mezi broučky". - Filatelistická výstava "Praga" v prostorách Národního domu na Královských Vinohradech. - Vlasta Burian v kostýmu slepého mládence zpívá proroctví do Nového roku. - Návštěva rumunského ministra Istrati Micescu v Československu. - Herbert Hoover promován čestným doktorem Univerzity Karlovy. - Ples novinářů. 

Zpravodajství filmové č. 344, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 345, 1938

12 minut

President Hácha u hrobu Neznámého vojína. - Kardinál Karel Kašpar světí dva nové zvony pro baziliku sv. Jiří na Pražském hradě. - Šéfredaktor novin "Venkov" Rudolf Halík se vyjadřuje k politické situaci Československa po Mnichovu. - Záběry z exteriéru a interiérů právě dokončeného Památníku národního osvobození.  - Propagace činnosti Praporů práce. - Pomozte dětem uprchlíků ze Sudet. - Život v klášteře.

Zpravodajství filmové č. 345, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 346, 1938

11 minut

Volba presidenta Háchy /torzo šotu/. - Projev Rudolfa Berana o budoucnosti Československa. - Projev Ladislava Feierabenda o zemědělské politice v období druhé republiky.. - Poslanec Německé sociálně demokratické strany /DSAP/ Wenzel Jaksch hovoří česky o zásadách spolužití Čechů a Němců. - Projev Rudolfa Berana o cílech Strany národní jednoty

Zpravodajství filmové č. 346, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

Zpravodajství filmové č. 367, 1938

10 minut

Jak zacházet s plynovou maskou - Šetřte palivem!. - Záběry z kurzu střelby pro ženy. - Reportáž ze stavby železničního podjezdu na konci Pevnostní ulice mezi Dejvicemi a Střešovicemi. - Úplné zatmění měsíce. - Nová burza. - Deset let Říše loutek.

Zpravodajství filmové č. 367, 1938

Základní informace Rozšířené informace Podobné filmy

předchozí
následující